IMPORTANT NOTICE TO USERS OF THE EPAY VISA PREPAID GIFT CARD (CARD)
Due to UK leaving the EU on March 29, 2019, E360 will no longer issue new epay VISA Gift Cards and will not be able to use Cards that have already been issued.
Please read the detailed information.
WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZEDPŁACONEJ KARTY PREZENTOWEJ EPAY VISA (KARTA)
Z powodu opuszczenia EU przez UK w dniu 29 marca 2019 r. E360 zaprzestanie wydawania nowych kart prezentowych epay VISA oraz niemożliwe będzie korzystanie z Kart już wydanych.
Prosimy zapoznaj się ze szczegółową informacją.